1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Πληροφορίες

Λάρισα -1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

Καινοτόμες μέθοδοι και προγράμματα

14-17 Ιουνίου 2018

Σκοπός:

Σκοπός του “Λάρισα – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν είναι να προσφέρει πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση επιτυχημένων προγραμμάτων μιας Πόλης που Μαθαίνει, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών της UNESCO. Επίσης, να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δυναμικού δικτύου έμπειρων στελεχών των Πόλεων που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO (Learning Cities).

Συμμετέχοντες:

 • Εκπρόσωποι πόλεων – μελών του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «Πόλεων που Μαθαίνουν» όπως εκλεγμένοι εκπρόσωποι, στελέχη Δήμων κ.α.
 • Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησης.

Γλώσσες:

Ελληνικά και Αγγλικά (θα υπάρχει απευθείας μετάφραση).

Επικοινωνία:

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO

Μπιθαρά Πωλίνα

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Επιστημών

Τηλ: 0030 210 3682 396/386/374

E-mail:unescogr@mfa.gr

Δήμος Λαρισαίων

Dr Κυρόπουλος Θεόδωρος

Υπεύθυνος Τομέα Υγείας Δ. Λαρισαίων

Τηλ: 0030 2410 680205,   00306977718929

E-Mail: ktheod31@gmail.com

Φιλοσοφία :

Το 2012 το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της UNESCO διαμορφώνει τους όρους για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων, αυτό των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities). Ο ίδιος ο τίτλος παραπέμπει σ’ αυτόν των «Οργανισμών που Μαθαίνουν», αναδεικνύοντας μια γενικότερη φιλοσοφία και αναζήτηση σύγχρονων πρακτικών εξέλιξης και επαναδιαπραγμάτευσης σταθερών μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει και χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κρίση.

Η απάντηση στην πολύμορφη κρίση των σύγχρονων κοινωνιών θα μπορούσε να είναι ένα είδος «στρατηγικής ολοκλήρωσης», με επίκεντρο το διάλογο καθώς επίσης:

 • Μεθόδους και προσεγγίσεις που αποσκοπούν στον καλύτερο συντονισμό και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών για την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος.
 • Συμμετοχή των πολιτών.
 • Πληρέστερη γνώση τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων.
 • Δυνατότητα πειραματισμών .

Θα μπορούσαν οι Πόλεις που Μαθαίνουν να εγκαινιάσουν έναν τέτοιο «διάλογο»; Είναι εφικτή η δημιουργία συνεργατικών δικτύων με τη διαμόρφωση κοινών δράσεων πόλεων, φορέων και πολιτών στη βάση της διά βίου εκπαίδευσης ;

Τα κείμενα της UNESCO κάνουν λόγο για συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν αναφέρονται στις “Πόλεις που Μαθαίνουν”:

 • Ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση των αρχών μιας πόλης
 • Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών
 • Κινητοποίηση και αξιοποίηση των πόρων

Η Λάρισα το Δεκέμβρη του 2015 έγινε η πρώτη ελληνική πόλη-μέλος του δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities) της UNESCO. Μέχρι τον Μάιο του 2017 την ακολούθησαν άλλες 10 Ελληνικές Πόλεις, καθιστώντας την ελληνική κοινότητα την τρίτη πιο πολυάριθμη ομάδα μελών του δικτύου. «Η Πόλη που Μαθαίνει» αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων που έχει ως σκοπό να παρέμβει δυναμικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ένα σημαντικό φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, ξεκινούν την υλοποίηση δράσεων βασισμένων στις ανθρωπιστικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης. Σκοπός η προώθηση της κριτικής σκέψης, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και η ενθάρρυνση των συνεργασιών.

Για το Δήμο Λαρισαίων αποτελεί πεποίθηση ότι η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να αλλάξει ριζικά και να μεταμορφώσει πόλεις και πολίτες.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι Πόλεις που Μαθαίνουν θα πρέπει να ζουν, εργάζονται και εκπαιδεύονται μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στο πεδίο. Το όραμα του “Λάρισα – 1ο Θερινό Σχολείο” που υλοποιείται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO και το Δήμο Λαρισαίων βασίζεται σε αυτή τη φιλοσοφία. Οι ειδικοί και τα στελέχη των Πόλεων που Μαθαίνουν σε συνεργασία με διανοητές της Δια Βίου Μάθησης θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να εμβαθύνουν σε θέματα ποιότητας, οργάνωσης και αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιούν, να αναπτύξουν κοινές δράσεις και τελικά να χρησιμοποιούν κοινή γλώσσα. Η ανταλλαγή και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας είναι θεμελιώδης για την επίτευξη βιώσιμων και διαρκώς αναπτυσσόμενων Πόλεων που Μαθαίνουν.

Δομή

Στις εργασίες του “Λάρισα – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν περιλαμβάνονται:

α) Διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο (30-35 συμμετέχοντες) ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη Δήμων – μελών δικτύου της UNESCO «Πόλεων που Μαθαίνουν». Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και μπορούν συμμετέχουν έως δυο άτομα από κάθε πόλη.

β) Ημερίδα ανοικτή στο κοινό με παρουσίαση καλών πρακτικών από ελληνικές και ξένες πόλεις – μέλη του Δικτύου, εργαστήρια με βιωματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση.

Τόπος και Ημερομηνία

 1. Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Στελεχών: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 14 και 15 Ιουνίου 2018 στο Μύλο του Παπά (Διονύσου 13, Λάρισα, http://www.larissa-culturestories.gr/el/mnimeia/mylos-tou-pappa).
 2. Συμπόσιο – Ημερίδα: Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=47)

Διοργανωτές

Το “Λάρισα – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν συνδιοργανώνεται από την  Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Δήμο Λαρισαίων.

Επιστημονική εποπτεία

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού εργαστηρίου έγινε με βάση τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης από διακεκριμένους στοχαστές του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο Αλέξης Κόκκος, καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει τη γενική εποπτεία του προγράμματος, ενώ επιστημονικός σύμβουλος είναι ο Ted Fleming, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. (Παράρτημα Ι).

Αναλυτική περιγραφή εργασιών τριημέρου

Α) Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Στελεχών (14 & 15 /06/18, Μύλος του Παπά)

Τίτλος: Διαμόρφωση projects σε Πόλεις που Μαθαίνουν

Σκοπός και Αντικείμενο

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη Δήμων και φορέων που εμπλέκονται σε μια Πόλη που Μαθαίνει. Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση επιτυχημένων προγραμμάτων, να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες  που θα συμβάλλουν με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο στην οικοδόμηση της Πόλης που Μαθαίνει στην οποία δραστηριοποιούνται, καθώς και να διαμορφώσουν ένα διεθνές συνεργατικό δίκτυο στελεχών Πόλεων που Μαθαίνουν. Έμφαση θα δοθεί στα ακόλουθα θέματα:

α. Μεθοδολογία διαμόρφωσης προγραμμάτων σύμφωνα με τη φιλοσοφία του δικτύου της UNESCO, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμός του σκοπού του προγράμματος σε συνάρτηση με την οικονομικο-κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση της Πόλης που Μαθαίνει.
 • Προσδιορισμός της ομάδας- στόχου.
 • Προσδιορισμός των επιμέρους στόχων – δράσεων.
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων (εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων, αρμοδιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, χρονοδιάγραμμα, εξασφάλιση υλικοτεχνικών μέσων και χρηματοδότησης, οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων).
 • Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.

β. Βελτίωση της ποιότητας στη μάθηση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση και πρακτική σχετικά με το πώς οι εμπλεκόμενοι στις δραστηριότητες μιας Πόλης που Μαθαίνει είναι δυνατό να αναπτύσσουν τη θετική διάθεσή τους απέναντι στη μάθηση καθώς και να μαθαίνουν δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί την βιωματική μάθηση και περιέχει για κάθε θεματική καλές πρακτικές από Πόλεις που Μαθαίνουν.

Β) Συμπόσιο (16/06/18, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Θεσσαλίας)

Σκοπός και Αντικείμενα

Σκοπός του Συμποσίου είναι η αλληλεπίδραση των Πόλεων που ασπάζονται τη φιλοσοφία της Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο “Learning Cities” της UNESCO. Ζητούμενο είναι η συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών σχετικά με προγράμματα που υλοποιούνται στην κάθε πόλη, η εμβάθυνση στην επίδραση που έχουν τα προγράμματα αυτά στην κοινότητα αλλά και η διερεύνηση των πιθανών εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην υλοποίησή τους.

Θέματα στρογγυλών τραπεζών:

 • Πράσινες και Υγιείς Πόλεις
 • Πόλεις που Μαθαίνουν και Κοινωνική Συνοχή
 • Πόλεις που Μαθαίνουν και Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα
 • Πόλεις που Μαθαίνουν και Πολιτισμός
 • Πόλεις που Μαθαίνουν και Νέες Τεχνολογίες
Παρουσιάσεις

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου καλείται κάθε πόλη που συμμετέχει με αντιπροσωπεία να παρουσιάσει σε 10 λεπτά ένα από τα παραπάνω θέματα που συνδέεται με καλές πρακτικές της πόλης της, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Ομιλητή (Παράρτημα ΙΙ) και αποστέλλοντας τη στο email  ktheod31@gmail.com  έως 10 Μαΐου 2018 υπόψη κου Κυρόπουλου Θεόδωρου.

Οι συμμετέχοντες στις εργασίες του «Λάρισα – 1Ο Θερινό Σχολείο» θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Γ) Παράλληλες δράσεις

 • Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» στις 14 Ιουνίου 2018 στο χώρο του Μύλου του Παπά.
 • Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Λάρισας στις 17 Ιουνίου 2018. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν  την πολιτιστική και ιστορική πλευρά της Λάρισας με επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Διαχρονικό Μουσείο καθώς και περίπατο στο κέντρο της πόλης (Αρχαίο Θέατρο, Μπεζεστένι, Γενί Τζαμί) (Παράρτημα ΙΙΙ).
Advertisement