Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από το Αρχαίο Δράμα: Ζητήματα δικαιοσύνης, ισότητας και ετερότητας

ΛΑΡΙΣΑ – ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
Πανεπιστήμιο των Πολιτών
Θεματικό Πεδίο 1: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών

Επιμορφωτικό εργαστήρι με θέμα:
«Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από το Αρχαίο Δράμα:
Ζητήματα δικαιοσύνης, ισότητας και ετερότητας»

Το πρόγραμμα αναστέλλεται μέχρι νεoτέρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του κύκλου μάθησης
Στο πλαίσιο του καινοτόμου project «Στα Τοπία του Αρχαίου Δράματος» που υλοποιείται από το Θεσσαλικό Θέατρο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το » Πανεπιστήμιο των Πολιτών» Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνει την υλοποίηση διήμερου επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα «Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από το Αρχαίο Δράμα: Ζητήματα δικαιοσύνης, ισότητας και ετερότητας».
Το επιμορφωτικό εργαστήρι εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος»Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και έχει ως στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων μέσα από την επαφή τους με αποσπάσματα αρχαίου δράματος. Οι εκπαιδευόμενοι θα διαπιστώσουν ότι μέσα από την ανάγνωση επιλεγμένων αποσπασμάτων δράματος, και χωρίς να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο,  μπορούν να στοχαστούν και να μιλήσουν περισσότερο κριτικά σχετικά με ζητήματα δικαιοσύνης, ισότητας, ετερότητας, σχέσης των δύο φύλων, πολιτειότητας και ηθικής. Η μέθοδος που παρουσιάζεται αναμένεται να αποβεί ευεργετική όχι μόνο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο,  αλλά και για τους μαθητές και εκπαιδευόμενούς τους, οι οποίοι θα μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους αλλά και να τις μετασχηματίσουν αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.

Το πρόγραμμα στοχεύει οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει:

  • Γνώση μίας εκπαιδευτικής μεθόδου με βάση την οποία θα μπορούν να αξιοποιούν αποσπάσματα αρχαίου δράματος στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.
  • Ικανότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου και αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της.

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στο ευρύτερο κοινό με ενδιαφέροντα για το συγκεκριμένο θέμα.  Για την αξιοποίηση της μεθόδου δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση.

Μέθοδος διεξαγωγής
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
Παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου καθώς και της μεθόδου, συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες με αξιοποίηση αποσπασμάτων αρχαίου δράματος.
Αποστολή σχετικού υλικού και σχεδίων μαθήματος για τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων από την εκπαιδεύτρια.
Τελική εργασία: Περίπου ένα μήνα μετά, οι συμμετέχοντες καταθέτουν την τελική εργασία τους (1000-1200) λέξεις, η οποία αναφέρεται στον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν – η πρόκειται να εφαρμόσουν – τη μέθοδο στο χώρο εκπαίδευσης.

Θεματολογία

  1. Θεωρητικό πλαίσιο σχετικό με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
  2. Θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την παιδαγωγική διάσταση της τραγωδίας.
  3. Μέθοδος επιλογής αποσπασμάτων αρχαίου δράματος.
  4. Διαμόρφωση ερωτήσεων και εργασιών με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης.
  5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μεθόδου.

Διάρκεια υλοποίησης
10 ώρες (2 συναντήσεις των 5 ωρών η κάθε μια) – 11:00-16:00
Ημερομηνίες: 14 και 15 Μαρτίου 2020

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις δυο συναντήσεις και θα εκπονήσουν την τελική εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος, θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 50 ωρών (10 ώρες για τις δυο συναντήσεις και 40 ώρες για την εκπόνηση της εργασίας)

Αριθμός εκπαιδευομένων
Μέχρι 20 άτομα

Τόπος διεξαγωγής
ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας (ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ, Γεωργιάδου 53)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμπληρώσετε την  αίτηση πατήστε ΕΔΩ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ
Ευφροσύνη Κωσταρά
Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι Δρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Υποκατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων- Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση- Διά Βίου Μάθηση. Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την αξιοποίηση του αρχαίου δράματος. Έχει συμμετάσχει σε ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης ως εκπαιδεύτρια ή ως συγγραφέας σχετικού εκπαιδευτικού υλικού [Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2013-2016), Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο Εκπαίδευση Μέσα από την Τέχνη: Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης Μέσα από την Τέχνη- ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ (2014-2015) κ.ά.]. Το 2016 μετέφρασε το βιβλίο του κορυφαίου θεωρητικού της εκπαίδευσης ενηλίκων Knud Illeris How We Learn, το οποίο κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Μεταίχμιο υπό τον τίτλο Ο Τρόπος που Μαθαίνουμε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Είναι συν-επιμελήτρια του τόμου Transformative Learning Theory and Praxis που αναμένεται να εκδοθεί από το Routledge μέσα στο 2020. Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις  στα τηλέφωνα: 2410-680249, 2410-680250 πρωινές ώρες 8:00-14:00μμ