Καλωσορίσατε

«Η πόλη που μαθαίνει» είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει ως σκοπό να παρέμβει δυναμικά στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2016 η πόλη της Λάρισας είναι η πρώτη Ελληνική πόλη που έγινε μέλος του Παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «οι πόλεις που μαθαίνουν» (Global Network of Learning Cities – UNESCO) που έχει ως στόχο:

  • την προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • την αναζωογόνηση της μάθησης σε οικογένειες και κοινότητες,
  • την προαγωγή της μάθησης και στο χώρο εργασίας,
  • την επέκταση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης,
  • τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας στη μάθηση και
  • να γαλουχήσει μια κουλτούρα της μάθησης καθ’ όλη  τη διάρκεια της ζωής.